Parent Representatives

Here is a list of our schools' Parent Representatives 2016/2017:-

 

Class 1 - Claire Saunders                          Blue Base - Karen Gooby

               Celeste Brown

Class 2 - Kathy Mednick                            Green Base - Kerry Slinn

Class 3 - Tracey Harris                                                  Samantha Merritt

                  Kerry Scott                                                     Elaine Missen

                Martine Cooke

Class 4 - Anita Hyde                                  Red Base - Sarah Stewart

               Nicola Gooden

Class 5 - Massayo Kotani

Class 6 - Michelle Linsell

               Claire Collier

               Anita Hyde                 

               Laura Erwin